Active File Recovery là chương trình tìm và khôi phục dữ liệu đã xóa.

Có nhiều trường hợp, bạn lỡ tay xóa sạch các file trong thùng rác, rồi sau đó bạn chợt nhớ có 1 file quan trọng. Đó là lúc bạn cần đến Active File Recovery. Chương trình sẽ giúp bạn tìm kiếm các file đã bị xóa trong ổ đĩa bạn chỉ định và liệt kê hết tất cả các file nó tìm được. Để hồi phục file nào, bạn chỉ cần chọn file đó và phục hồi.

Cách sử dụng chương trình rất đơn giản, chỉ cần nhấn Search sau khi chọn ổ đĩa để tìm các file cần hồi phục. Sau đó chọn nơi lưu trữ chúng là được.

• Hỗ trợ ổ đĩa FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, NTFS5, NTFS+EFS
• Hỗ trợ ổ đĩa IDE / ATA / SCSI
• Hỗ trợ cho tất cả các loại ổ cứng di động
• Hỗ trợ tìm kiếm nâng cao cho các file bị xóa.
• Hỗ trợ các file đã biết đường dẫn và tên file dài
• Hỗ trợ các ổn đĩa đã được nén, mã hóa và phân mảng trên định dạng NTFS
• Quét mở rộng các phân vùng đã bị xóa, hư hỏng, format
• Quét mở rộng để nhận dạng các phân vùng hay ổ đĩa vật lý đã bị xóa
• Quét các phân vùng bị hỏng do virus hay phân mảng
• Phục hồi fle và thư mục đã lưu trên bất kỳ ổ đĩa LAN nào
• Có thể cài đặt trên đĩa mềm
• Có thể chép và chạy trên đĩa mềm mà không cần cài đặt
• Dễ sử dụng với giao diện quen thuộc của Windows Explorer
• Các lỗi xuất hiên có thể hiển thị và lưu lại
• Hỗ trợ kéo và thả cho một hay nhiều file đã xóa


| |
Loading...

Xem thêm chủ đề liên quan: