Một workflow gồm 2 phần: một tập hợp các hành động để thực hiện quy trình nghiệp vụ và một tập hợp các form để tương tác với người dùng. Vì thế, việc phát triển workflow xoay quanh 2 vấn đề: tạo ra các nguyên tắc vận hành nghiệp vụ và các form tương tác.
Để phát triển các workflow trong SharePoint 2010, bạn có thể sử dụng các công cụ Visio Premium 2010, SharePoint Designer 2010 và Visual Studio 2010. Trong bài viết này bạn sẽ được tìm hiểu thứ tự các công cụ này.

Các công cụ sử dụng để thiết kế và triển khai workflow trong SharePoint 2010 gồm có:

  • Visio 2010 được sử dụng để tạo ra các quy trình nghiệp vụ với tính năng Business Process Modeling Notations (BPMN), sau đó các sơ đồ sẽ được import vào SharePoint Designer và bắt đầu triển khai. Công cụ Visio 2010 dành cho những cố vấn, kĩ sư chuyên thiết kế nghiệp vụ cho doanh nghiệp.
  • SharePoint Designer 2010 được sử dụng đối với các mô hình workflow mới hoặc chỉnh sửa các workflow theo nguyên tắc và các bước thao tác. SharePoint Designer 2010 dành cho các nhân viên.
  • Visual Studio 2010 dùng để tạo ra các custom workflow dựa trên nền tảng Windows Workflow Foundation. Công cụ này dành cho các lập trình viên đã có kiến thức .NET Framework và SharePoint API.


Ngoài ra, ASP.NET và InfoPath cũng được sử dụng để thiết kế form – một phần trong workflow.

Microsoft Visio 2010

Microsoft Visio 2010 là một công cụ phổ biến dùng để thiết kế chi tiết các nghiệp vụ. Với Visio 2010, các nhân viên nghiệp vụ có thể thiết kế giao diện workflow trước khi import vào SharePoint Designer và áp dụng trên một list hoặc site. Visio 2010 với giao diện thân thiện, mô hình trực quan và dễ sử dụng để người sử dụng dễ dàng thao tác.

Visio 2010 chứa template mới có tên Microsoft SharePoint Workflow, template này chứa các mô hình phổ biến để thiết kế workflow cho SharePoint.Các workflow được thiết kế trong Visio 2010 không thể sử dụng trực tiếp trên SharePoint 2010. Bạn cần phải import workflow từ Visio vào SharePoint Designer 2010 và triển khai nó đến SharePoint 2010. Ngoài ra, workflow Visio không hỗ trợ các mô hình dữ liệu. Ví dụ, bạn có thể kéo thả một mô hình e-mail vào workflow, nhưng không thể thiết lập các giá trị cho nó, chẳng hạn To, CC, Subject hoặc nội dung mail. Những giá trị này phải được thiết lập trong SharePoint Designer trước khi triển khai workflow đến SharePoint 2010.


Visio 2010 cũng cung cấp cho bạn công cụ kiểm tra workflow để đảm bảo workflow có thể triển khai được trên SharePoint 2010. Sau khi kiểm tra, nếu không có bất cứ lỗi nào bạn có thể export Visio, sau đó import vào SharePoint Designer 2010 để tiếp tục triển khai.
Khi bạn export sơ đồ Visio, quá trình export sẽ tạo ra tập tin có định dạng *.vwi chứa các thông tin sau:

  • [Content_types.xml]: chứa định dạng tập tin gồm cả tập tin VWI
  • Workflow.vdx: thuộc tính và bố cục của sơ đồ.
  • Workflow.xoml: chứa các action để triển khai trên SharePoint 2010.
  • Workflow.xoml.rules: chứa các rule để triển khai trên SharePoint 2010.

Visio workflow được triển khai trên SharePoint 2010 với sự hỗ trợ từ SharePoint Designer 2010. Điều này giúp các nhân viên có thể tự đo trong việc thiết kế các nghiệp vụ theo nhu cầu.

Hết phần 3