Passware Kit recovers tất cả các loại mật khẩu cho cả thế giới nổi tiếng nhất của các tập tin văn phòng, bao gồm Excel, Word, Windows XP/2000/NT/Vista, QuickBooks, Access, FileMaker, Outlook, Outlook Express, Exchange, WinZip, PKZip , ZIP, WinRAR, Network Connections, SQL, BestCrypt, OneNote, PowerPoint, VBA Visual Basic modules, 1-2-3, Internet Explorer, EFS - Encrypted File System, Acrobat, Quicken, Lotus 1-2-3, Lotus Notes, Lotus Organizer, Lotus WordPro, Quattro Pro, sao lưu, dự án, MYOB, Paradox, ACT!, Mail, Schedule +, Money, WordPerfect, WordPro và nhiều hơn nữa.

Passware Kit trên 25 mô-đun kết hợp khôi phục mật khẩu trong một phần mềm tiện lợi và chi phí trọn gói. Passware cung cấp hai phiên bản này pack: Passware Kit Passware Kit Doanh nghiệp. Cả Passware Kit và Passware Kit Doanh nghiệp bao gồm các phân hệ phục hồi mật khẩu: 1-2-3 Key, Acrobat Key, ACT Key, Backup Key, FileMaker Key, chìa khóa trình duyệt Internet Explorer, thư quan trọng, chìa khóa tiền bạc , MYOB Key, OneNote Key, Organizer Key, Outlook Express Key, Paradox Key, Peachtree Key, PowerPoint Key, Quattro Pro Key, chìa khóa QuickBooks, Quicken Key, RAR Key, Schedule Key, WordPerfect Key, WordPro Key và khóa zip.

Passware Kit Doanh nghiệp Tính năng:
- Văn phòng recovers khóa tất cả các loại mật khẩu cho các tập tin MS Office: Access, Excel, Outlook, Word, PowerPoint và Visual Basic cho các ứng dụng (VBA) mô-đun.
- Windows Key (mật khẩu quản trị viên của các địa phương miền khiển mật khẩu quản trị viên) là một chương trình để cài lại Windows 2003 / XP / 2000 / NT / Vista, nếu mật khẩu quản trị viên an ninh, mật khẩu khởi động, an toàn đĩa hoặc một chìa khóa bị mất.
- Lotus Notes Key recovers mật khẩu cho Lotus Notes ID người dùng tập tin.
- Nhận các phím EFS EFS-mã hóa các tập tin từ phân vùng NTFS. Để tải về các tập tin, mật mã phải được biết mật khẩu hoặc SÂM cơ sở dữ liệu phải được trình bày.
- SQL Key để thiết lập lại mật khẩu MS SQL master (Master.mdf) cơ sở dữ liệu.

Thay đổi trong phiên bản 8,3:
- Mật khẩu cho QuickBooks 2008, Quicken 2008, Quicken thời gian decryption của cơ sở dữ liệu cho phiên bản 2007.

Download:
Mã:
http://kewlshare.com/dl/425c60bb2579/Passware.rar.html
Passe:
Mã:
www.telechargez.tk

Xem thêm chủ đề liên quan: