Có ai bik cách gỡ bõ phần mềm Folder lock ko ? chỉ tui với.
Tui dùng phần mềm revo uninstaller thử rồi nhưng vẫn vô phương !

HELP ME