Mấy bạn cho mình hỏi tại sao lại bị thế này



Lập nick mới trên facebook chơi OK, nhưng nick chính lỗi, remove cài lại vẫn bị