Mu Long Hổ
Phiên bản SS6
Nói không với Webshop
Không bán đồ full
Tổ chức nhiều Event trong 1 tuần
Web :
yahoo hỗ trợ loveyouim1 để biết thêm thông tin

Xem thêm chủ đề liên quan: