DOWNLOAD -->DOWNLOAD -->

Download cả 2 file về rồi sử dụng bình thường.
Đảm bảo 100% Thành Công. Đã check tại mu-haiphong.com
100% Ko Virus.
Cách sử dụng: Vào Game như bình thường.
Bật Winmode > F7 > F8 như bình thường.
Bật Hack Agi lên > F8 > F8 1 lần nữa để cho nó nhận Agi Hack. Khi nào Agi Hack hiện lên hình người là Ok.
+ : Tg Agi
- : Giảm Agi