Hiện tại diễn đàn mmo4you.net đang có dịch vụ share vps free cho thành viên.
VPS có cấu hình như sau:

VPS linux: Ram 8GB, HDD 240GB
VPS win: Ram 14GB, HDD 2TB

Xem thêm chủ đề liên quan: