Sau một thời gian sử dụng máy tính sẽ phát sinh nhiều lỗi, hoạt động của hệ thống có thể sẽ chậm đi. Vì vậy, phát hiện và xử lý lỗi để giúp hệ thống mạnh mẽ hơn, hoàn chỉnh hơn là điều nên làm.

Glary Utilities PRO cung cấp hàng loạt các công cụ và tiện ích hệ thống mạnh mẽ và dễ dùng, cho phép sửa chữa, tăng tốc, bảo trì và bảo vệ máy tính.

Được thiết kế cho Windows 98, Me, 2000, XP, Windows Vista™ và Windows 7

Các tính năng:
Disk Cleaner
Loại bỏ các dữ liệu rác khỏi ổ đĩa và giải phóng dung lượng trống
Registry Cleaner
Quét và dọn dẹp registry nhằm tăng tốc hệ thống
Shortcuts Fixer
Sửa lỗi các shortcut trong trình đơn Start và ngoài desktop
Startup Manager
Quản lý các chương trình tự chạy khi khởi động
Memory Optimizer
Giám sát và tối ưu bộ nhớ trống sau nền hệ thống
Tracks Eraser
Xóa mọi dấu vết, chứng cứ, cookies, history trình duyệt,...
File Shredder
Xóa tập tin vĩnh viễn để không ai có thể phục hồi
Internet Explorer Assistant
Quản lý các add-on cho Internet Explorer và phục hồi các thiết lập bị thay đổi
Disk Analysis
Hiển thị thông tin chi tiết về các tập tin/thư mục
Duplicate Files Finder
Tìm kiếm và dọn dẹp các tập tin trùng lặp
Empty Folders Finder
Tìm kiếm và loại bỏ các thư mục trống trong Windows
Uninstall Manager
Tháo bỏ hoàn toàn các chương trình không cần thiết
Context Menu Manager
Quản lý các đối tượng trong trình đơn ngữ cảnh cho tập tin/thư mục
Process Manager
Giám sát các chương trình chạy trên máy và ngăn chặn spyware, trojan

Download :
Đăng ký : Name : TSRh Team Code : M788-61679-585LT-5O8TSRh

Xem thêm chủ đề liên quan: