Cấp host miễn phí cho thành viên Tuổi Trẻ Xứ Nghệ


Nhằm khuyến khích cho member. Tuổi Trẻ Xứ Nghệ tiến hành cấp host cho member khi member post đủ bài theo các gói nêu ở dưới đây..
Thông số gói host như sau:
Đối với mem đủ 20 bài viết mới. Gói 1


Dung lượng: 1Gb
Băng thông:20 Gb
Database: 2
Add domain: 2
park domain: 2
Email Accounts: 20
Email Forwarders: 20
FTP Accounts: 2

Đối với mem đủ 40 bài viết mới. Gói 2

Dung lượng: 2 Gb
Băng thông: 50 Gb
Database: 4
Add domain: 4
park domain: 4
Email Accounts: 40
Email Forwarders: unlimited
FTP Accounts: 4

Đối với mem đủ 60 bài viết mới. Gói 3

Dung lượng: 5Gb
Băng thông: 100 Gb
Database: 10
Add domain: 10
park domain: 10
Email Accounts: 40
Email Forwarders: 40
FTP Accounts: 10

Sau khi đủ bài viết các bạn vào Đây để để viết bài yêu cầu cấp host Admin sẻ gửi info trong thời gian sớm nhất

Nếu mem tích cực có thể y/c nâng cấp các thông số trên.
Sau này BQT sẽ ra mắt thêm một số gói nâng cấp.

Demo: