Khi gõ lệnh dxdiag thì em thấy DirectX chưa cài ; em liền download bản DirectX tử trang chủ nhưng khi về cài nó lại thế này :An internal error occurred. Please refer to directx.log in your Windows folderto determine problem

Xem thêm chủ đề liên quan: