Bao gồm:
Giảm level Item 380 xuống 0 (admin thêm option web add dòng 380 tím cho loại item này - Giá 7k Gil)
Giảm level Wing 3 từ 400 xuống 300
Giảm giá 1 số item 7250 Gil xuống 6.5k Gil (vì sức mạnh của Item 7250 Gil gần bằng 7.5k Gil rồi, nếu có mua thì người ta thường mua 7.5k, còn loại 7.25k chả ai mua đâu)