dành cho n~ thắc mắc, yêu cầu hay hỏi đáp của các mem
các mem có thể vào đây để giúp đỡ nhau trong việc tìm kiếm hay giải đáp 1 số thắc mắc hoặc yêu cầu điều j đó đối vs box Manga-Anime
muốn hỏi về 1 vấn đề nào đó hay muốn yêu cầu 1 bộ truyện nào, bạn chỉ cần vào đây và đề nghị ko lập quá nhiều 2pic hỏi, thắc mắc, yêu cầu trong box M-A
ko chỉ mod mà các thành viên có thể cùng giúp đỡ nhau trong việc tìm kiếm các thông tin hay các bộ truyện
đồng thời, các bạn có ý kiến j vs box M-A này cũng có thể cm vào đây, sw và các mod điều hành khác sẽ sửa chữa cho phù hợp vs nhu cầu của mọi ng và giúp box nói riêng cũng như 4rum nói chung ngày càng phát triển

ĐỀ NGHỊ CÁC MEM KO SPAM NHẢM TRONG 2PIC NÀY
AI VI PHẠM SẼ CHIẾU THEO QUY ĐỊNH CỦA 4RUM VÀ BOX M-A MÀ CÓ BIỆN PHÁP XỬ LÍ


thân,
SWEET