Anh oi em muốn hỏi cách cấu hinh skill công thành chiến chỉ sử dung được khi có event công thành chiến.Em muốn config lại không có event công thành chiến vẫn sử dung được bình thường như nhung skill khac anh chỉ giúp em với em xin cám ơn ạ