Từ 09/11/2011 BQT site , 10tren10.com xin tặng các vị trí tin Vip ở các box mua bán và banner cho các thành viên.1. Làm sao để được đăng tin Vip, banner miễn phí tại website 10tren10.com?
- Trước tiên bạn phải là thành viên của 10tren10.com, có bài đăng tại 10tren10.com.
- Khi đăng tin tại các site khác bạn copy link bài viết của bạn tại site 10tren10.com và dán vào đầu hoặc cuối các bài đó.
- Cuối cùng hãy gửi danh sách link bài viết của bạn tại các site khác đó về cho chúng tôi qua địa chỉ mail: .

2. Tỷ lệ đổi link lấy Tin Vip và Banner như sau:

- 15 link (tức 5 bài viết tại các site khác có link bài viết của bạn tại 10tren10.com) thì bài của bạn được đính lên vị trí Vip trong 1 tuần. 45 Link thì tin của bạn được đính lên vị trí Vip trong 1 tháng.
- Banner bên trái (kích thước 200px X 90px) : Bạn cần có 50 link để đăng banner trong 1 tuần. Tùy theo nhu cầu đăng bao nhiêu tuần mà bạn gửi về cho chúng tôi số link tương ứng. Ví dụ: Muốn đăng 1 tháng banner bạn cần có 50x4 = 200 link.
- Banner trên các box ( 350x100px) : Bạn cũng cần có 50 link để đăng banner tại các vị trí này trong 1 tuần.

Liên hệ:
Website:
Mail:
Thông tin chi tiết chương trình

MS:truongj

Xem thêm chủ đề liên quan: