Text Link Text Link: Nghe nhạc mp3 | truyện tranh | Tin Game | Tin Xe | Tin Làm Đẹp | LIXI 88 | w88 | Gamebai.club game bài online 2021 | 188
Kết quả 1 đến 3 của 3

Chủ đề: Hàm mới cho jx........

 1. #1
  Ngày tham gia
  Jan 2012
  Bài viết
  136
  Cám ơn
  3
  Được cám ơn 45 trong 30 bài viết
  Mức độ nổi tiếng
  24

  Mặc định Hàm mới cho jx........

  function Delay(times)
  times = times or 1
  local time_to = tonumber(date("%S")+times)
  while tonumber(date("%S")) < time_to do end
  end
  tbCity =
  {
  {"Ph­îng T­êng", 1, 0, 99},{"Thµnh §«", 11, 0, 20},{"BiÖn Kinh", 37, 0, 100},{"T­¬ng D­¬ng", 78, 0, 53},{"L©m An", 176, 0, 174},{"D­¬ng Ch©u", 80, 0, 101},{"§¹i Lý", 162, 0, 153},{"Ph­îng T­êng", 1, 0,121},
  }

  tbVillage =
  {
  {"§¹o H­¬ng th«n", 101,"D­¬ng Ch©u"},{"Long M«n trÊn", 121,"Ph­îng T­êng"},{"VÜnh L¹c trÊn", 99,"Ph­îng T­êng"},{"Th¹ch Cæ trÊn", 153,"§¹i Lý"},{"Giang T©n Th«n", 20,"Thµnh §«"},{"Ba L¨ng huyÖn", 53,"T­¬ng D­¬ng"},{"Long TuyÒn th«n", 174,"L©m An"},{"Chu Tiªn trÊn", 100,"BiÖn Kinh"},{"Nam Nh¹c trÊn",222,"Ba L¨ng huyÖn"},

  {"Ph­îng T­êng", 1, 0, 99},{"Thµnh §«", 11, 0, 20},{"BiÖn Kinh", 37, 0, 100},{"T­¬ng D­¬ng", 78, 0, 53},{"L©m An", 176, 0, 174},{"D­¬ng Ch©u", 80, 0, 101},{"§¹i Lý", 162, 0, 153},{"Ph­îng T­êng", 1, 0,121},
  }
  tbAllMap=
  {
  {"§¹o H­¬ng th«n", 101,"D­¬ng Ch©u"},
  {"Long M«n trÊn", 121,"Ph­îng T­êng"},
  {"VÜnh L¹c trÊn", 99,"Ph­îng T­êng"},
  {"Th¹ch Cæ trÊn", 153,"§¹i Lý"},
  {"Giang T©n Th«n", 20,"Thµnh §«"},
  {"Ba L¨ng huyÖn", 53,"T­¬ng D­¬ng"},
  {"Long TuyÒn th«n", 174,"L©m An"},
  {"Chu Tiªn trÊn", 100,"BiÖn Kinh"},
  {"Nam Nh¹c trÊn",222,"Ba L¨ng huyÖn"},

  }
  tbBattleMapID = {44, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 868, 869, 870,876,877,878,879,880,881,883,884,885, 898, 899, 900, 902, 903, 904}

  tbMapBridge = {
  {20, 11, 162, 53},
  {53, 78, 20},
  {99, 1},
  {101, 80, 78},
  {121, 1},
  {153, 162},
  {174, 176},
  {100, 37},
  }
  function Check(sInput)
  if sInput~="" or sInput ~=nil then print(sInput) return end
  Msg2Player("Kh«ng cã d÷ liÖu")
  end
  MatchStr=function(szPartern,szStr)
  if szPartern==nil or szStr==nil then return false end
  if string.match(szPartern,szStr)~=nil then
  return true
  else
  return false
  end
  end
  LeftTrim = function(stText)
  if stText == nil or stText == "" then
  return ""
  end
  return string.gsub(stText, "^(%s*)(%w*)", "%2")
  end
  --------------------------------------------------
  RightTrim = function(stText)
  if stText == nil or stText == "" then
  return ""
  end
  return string.gsub(stText, "(%w*)(%s*)$", "%1")
  end
  --------------------------------------------------
  Trim = function(stText)
  if stText == nil or stText == "" then
  return ""
  end
  return LeftTrim(RightTrim(stText))
  end
  function ChatRoom ( szContent)

  local szTemp = ""
  szTemp = "Chat('".."CH_CHATROOM".."', '"..szContent.."')"
  ExeScript(szTemp)
  end
  --------------------------------------------------
  function ChatTeam ( szContent)
  local szTemp = ""
  szTemp = "Chat('".."CH_TEAM".."', '"..szContent.."')"
  ExeScript(szTemp)
  end
  --------------------------------------------------
  function ChatNear ( szContent)
  local szTemp = ""
  szTemp = "Chat('".."CH_NEARBY".."', '"..szContent.."')"
  ExeScript(szTemp)
  end
  SaveFile = function( sPath,nValue)
  file = io.open(sPath,"a+")
  file:write(nValue)
  file:close()
  end
  InCity = function(nMapID)
  for i = 1, getn(tbCity) do
  if nMapID == tbCity[i][2] then return 1 end
  end

  for i = 1, getn(tbVillage) do
  if nMapID == tbVillage[i][2] then return 0 end
  end
  return 2
  end
  --------------------------------------------------
  IsInCity = function(szMapName)
  for i = 1, getn(tbCity) do
  if szMapName == tbCity[i][1] then return 1 end
  end

  for i = 1, getn(tbVillage) do
  if szMapName == tbVillage[i][1] then return 0 end
  end
  return 2
  end
  IsInVillage = function()
  local szMapName=CityName()
  for i = 1, getn(tbCity) do
  if szMapName == tbCity[i][1] then return 0,mapName end
  end

  for i = 1, getn(tbVillage) do
  if szMapName == tbVillage[i][1] then return 1,szMapName end
  end
  return 2
  end
  function AddEventIR(zname,xmin,xmax,xr,yr)
  zname=name
  xr=random(xmin,xmax)
  if xr<yr then
  AddEventItem(name)
  end
  end;


 2. #2
  Ngày tham gia
  Dec 2013
  Bài viết
  4
  Cám ơn
  0
  Được cám ơn 0 trong 0 bài viết
  Mức độ nổi tiếng
  0

  Mặc định Re: Hàm mới cho jx........

  cái đó dzo đâu sữa code hã bạn????

 3. #3
  Ngày tham gia
  Dec 2013
  Tuổi
  38
  Bài viết
  4
  Cám ơn
  0
  Được cám ơn 0 trong 0 bài viết
  Mức độ nổi tiếng
  0

  Mặc định Re: Hàm mới cho jx........

  Chào bạn, mình là thành viên mới. Rất mong bạn giúp đỡ. <3

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  

Quảng Cáo

RSS 2.0 XML MAP