Nhằm giúp các bạn cập nhật các bản Patch Client dể dàng và nhanh gọn hơn, bản Auto Update đã được hoàn thành.

Các bạn chưa có tính năng Auto Update hãy down load bản cập nhật tại đây: .

Sau khi download thành công, tiến hành giải nén và chép vào thư mục game, chạy file MuKNTC.exe để chạy tính năng Update, sau khi Update thành công Click GAME START để vào Game.
Loading...

Xem thêm chủ đề liên quan: