19H 24.11 | Máy Chủ Mới | 4Acc/PC - Tống Kim 1ACC/IP | CTC - Thân Pháp - Đồ xanh - Tím | AutoIngame Thông Minh | Miễn Phí 1 Món HKMP [TranhBa.Com]

xomnhalalop12

Active member
[FONT=&quot]****************** ************.************ ******************́************ ******************̛́****** ************************ ************̛̉ ************́****** ******************̉ ****************** ************̉****** - Đ******̂̀ ************************ - ******************̂̃****** ******************́ ****** ************́****** ************************[/FONT]
[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]
26ea.png
[/FONT]

[FONT=&quot]****************************** ******************̉ : [/FONT]
[FONT=&quot]------------------------------[/FONT]
[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]
1f556.png
[/FONT]

[FONT=&quot]****************************** ************************ : 19:00 02/01 ************̛́****** 05/01/2024[/FONT]
[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]
1f556.png
[/FONT]

[FONT=&quot]************************ Đ************ ****************** : 19:00 - 05/01/2024[/FONT]
[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]
1f554.png
[/FONT]

[FONT=&quot]************̂́****** ******************́****** ****************** : 17:00 - 07/01/2024[/FONT]
[FONT=&quot]---------------------------------[/FONT]
[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]
1f4a5.png
[/FONT]

[FONT=&quot]************̂̃ ******************̛̣ ************̂****** ******************̉[/FONT]
[FONT=&quot]• Tạo nhân vật bắt đầu từ level 1[/FONT]
[FONT=&quot]• Hỗ trợ túi máu tới level ************[/FONT]
[FONT=&quot]• Hỗ trợ vòng sáng phục hồi đến cấp ************[/FONT]
[FONT=&quot]• Bộ THP + TĐP ( ************̃************ ******************̂̃****** )[/FONT]
[FONT=&quot]• Full Trang bị Kim Phong[/FONT]
[FONT=&quot]• Cấp 60 nhận ngựa 60[/FONT]
[FONT=&quot]• Cấp 80 nhận 1 kỹ năng ( ************************̣****** ******************̛̀ ************́ ************́****** Đ******̛******̛̀************ ************̂****** ************************ )[/FONT]
[FONT=&quot]• Cấp 100 nhận dc 1 món HKMP (************̣̆****** đ******̣************ ************̃ ******************́ - ************́ ******************̂̉ ******************́****** Đ******̂̉****** ******̛̉ ******************̛̣ ************̀******)[/FONT]
[FONT=&quot]-------------------------------[/FONT]
[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]
1f4a5.png
[/FONT]

[FONT=&quot]******************̂̀****** ******************̛******̛̉************ đ************ ****************** ******************̂́ ******************̛́****** :[/FONT]
[FONT=&quot]************̣************ ******[/FONT]
[FONT=&quot]• 10.000 Xu[/FONT]
[FONT=&quot]• 1 Vòng Sáng Top 1[/FONT]
[FONT=&quot]************̣************ ******[/FONT]
[FONT=&quot]• 7.000 Xu[/FONT]
[FONT=&quot]• 1 Vòng Sáng Top 2[/FONT]
[FONT=&quot]************̣************ ******[/FONT]
[FONT=&quot]• 4.000 Xu[/FONT]
[FONT=&quot]• 1 Vòng Sáng Top 3[/FONT]
[FONT=&quot]************̣************ ******[/FONT]
[FONT=&quot]• 3.000 Xu[/FONT]
[FONT=&quot]************̣************ ****** đ******̂́****** ************[/FONT]
[FONT=&quot]• 2.000 Xu[/FONT]
[FONT=&quot]******************̂̀****** ******************̛******̛̉************ đ************ ****************** ************̂****** ******************́****** :[/FONT]
[FONT=&quot]• 1.000 Xu[/FONT]
[FONT=&quot]-------------------------------[/FONT]
[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]
1f4a5.png
[/FONT]

[FONT=&quot]Đ******̣************ ************̛******̛́************ ************́****** ******************̉ :[/FONT]
[FONT=&quot]• Phiên bản đồ Xanh - Thân Pháp - Miễn Phí 1 HKMP - Chuẩn phiên bản Công Thành Chiến 2005 100% VNG[/FONT]
[FONT=&quot]• Hạn chế 4 Acc/PC & 8 Acc/IP , Tống Kim 1 Acc/IP[/FONT]
[FONT=&quot]• AutoIngame độc quyền, tiện lợi, thông minh[/FONT]
[FONT=&quot]• Chặn kéo xe ******************% , Bang hội ************ Thành Viên[/FONT]
[FONT=&quot]• Tiền vạn, Trang bị có giá trị liên thành, không tràn lan[/FONT]
[FONT=&quot]• Tỷ lệ EXP điều chỉnh chậm vừa phải, hợp lý[/FONT]
[FONT=&quot]• Hỗ trợ tân thủ hấp dẫn, lên cấp nhanh chóng theo kịp người chơi củ.[/FONT]
[FONT=&quot]• Đội ngũ hỗ trợ online 24/7 sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu[/FONT]
[FONT=&quot]• Server với nhiều tính năng sẽ được Update theo từng giai đoạn[/FONT]
[FONT=&quot]• Drop x5 VNG - Độc quyền trang bị may mắn có tác dụng[/FONT]
 
Sửa lần cuối:
Back
Top