Những thành phần mới trong Chế Tạo Hextech

[Tuấn Anh]

New member
Năm nay, SIÊU PHẨM trở lại với các trang phục mới và một phương pháp mới để tham gia Tập Kích nhằm mở khóa các khung viền độc đáo cho thẻ màn hình tải trận

12.jpg

Các bạn có thể xem lại .

Hẳn các bạn có nhận thấy, trên máy chủ thử nghiệm PBE, chúng tôi đã điều chỉnh hệ thống Chế Tạo Hextech để chuẩn bị cho Tập Kích cùng hai vật liệu chế tạo mới chỉ xuất hiện trong thời gian giới hạn. Hãy chào đón Lõi SIÊU PHẨM và bản thiết kế:

MẪU A // LÕI SIÊU PHẨM


MẪU B // BẢN THIẾT KẾ


Lõi SIÊU PHẨM kết hợp với bản thiết kế sẽ mở khóa nhiều loại báu vật. Một số bản thiết kế nhất định cho phép các bạn chế tạo biểu tượng Tập Kích của SIÊU PHẨM: Ashe, SIÊU PHẨM: Ekko, và SIÊU PHẨM: Katarina, những thứ các bạn cần để có được khung viền Tập Kích cho thẻ màn hình tải trận của các trang phục này.

Những vật liệu chế tạo mới này được chia vào nhiều loại hộp khác nhau để các bạn mua bằng IP hoặc RP. Hộp cũng tương tự như Rương Hextech nhưng không yêu cầu chìa khóa để mở.


MẪU C-G // HỘP


Trong nỗ lực nhằm khiến Đá Quý có thể mua trực tiếp, chúng tôi sẽ đảm bảo các bạn mua được một cái mỗi ngày bằng những gói đặc biệt vào những ngày đầu tiến hành chiến dịch.
 
Back
Top