Xin CDkey GTA 5

phuveyron

New member
mình down GTA 5 về mà không có CdKey để cài đặt...Trong bản cài đặt thì có 2 nút Mirror 1 Mirror 2 thì nó liên kết đến trang web mà web đó yêu cầu khảo sát mới cho tải CdKey...nên muốn hỏi AE có CdKey cho mình xin nhé ^^!

1_zps09820f46.png


2_zps5a7be0ce.png


3_zpsbe868f70.pngliên kết:

4_zpsfdf6300e.png
 
Thử vài key này xem
JHHVD-4XWPH-7F2FM-H2W72-8XQMT
TKCK2-DT363-4G97X-4CTDK-3Q3WY
TKCK2-DT363-4G97X-4CTAK-3Q8WY
TKCK2-DT363-4G97X-4CTDK-3Q7WY
TKCK2-DT363-4G97X-4CTCK-3Q6WR
TKCK2-DT363-4G97X-4CTCK-3Q5WY
TKCK2-DT363-4G97X-4CTPK-2Q3WO
 
Back
Top