E-Sport (Game Thể Thao Điện Tử)

Thế giới Game Thể Thao Điện Tử

Liên Minh Huyền Thoại (LOL)

Thỏa luận, chhia sẻ kinh nghiệm chơi Game Liên Minh Huyền Thoại (League Of Legends)
Chủ đề
111
Bài viết
128
Chủ đề
111
Bài viết
128

WarCraft III - Frozen Throne

Thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm WarCraft III - Frozen Throne
Chủ đề
47
Bài viết
60
Chủ đề
47
Bài viết
60

Counter-Strike

Thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm Counter-Strike
Chủ đề
8
Bài viết
35
Chủ đề
8
Bài viết
35

PES & FIFA

Thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm PES & FIFA
Chủ đề
26
Bài viết
45
Chủ đề
26
Bài viết
45

Age Of Empires

Thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm Age Of Empires
Chủ đề
12
Bài viết
18
Chủ đề
12
Bài viết
18

StarCraft

Thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm StarCraft
Chủ đề
20
Bài viết
29
Chủ đề
20
Bài viết
29

Các Game đua xe tốc độ

Thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm các Game đua xe tốc độ
Chủ đề
2
Bài viết
4
Chủ đề
2
Bài viết
4

Game khác

Thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm các Game E-Sport khác
Chủ đề
10
Bài viết
62
Chủ đề
10
Bài viết
62

Tin tức - Thảo luận chung

Tin tức, thảo luận chung thể thao điện tử Việt Nam và Quốc Tế.
Chủ đề
7
Bài viết
23
Chủ đề
7
Bài viết
23
Không có chủ đề trong chuyên mục này
Back
Top