[Giúp đỡ] Đổi tên miền ZetaBoard

Mona Lisa

New member
mình muốn hỏi các đổi tên miền ZetaBoard. bình thường khi vào forum tên miền rất lằng nhằng (w11.zetaboards.com/.... này nọ), mình thấy có những forum rút nó được thành us.to hay .tk chẳng hạn, và mình muốn rút tên như vậyMình có thử theo hướng dẫn nhưng lần nào nó cũng nói thế này: Error: The domain you have entered (tên forum của mình) does not appear to point to this server. The domain should point to s11.zetaboards.com with a CNAME record.Error Code: 50016:6066664mình phải làm sao để fix bây giờ? tiện thể cho mình hỏi đăng kí tên miền us.to ở đâu?
 
Đang ký tên miền us.to bạn đăng ký tại đây:
Bạn phải add ip của sever forum bạn vào tên miền

s1 209.85.62.21
s2 209.85.117.198
s3 209.85.122.82
s4 209.85.12.228
s6 209.85.48.15
s7 209.85.122.86
s8 209.85.48.13
s9 209.85.48.17
s10 209.85.48.19
s11 209.85.48.21
s12 209.85.117.194
s13 209.85.122.84
s14 209.85.122.88
s15 209.85.117.196

trên là dãy ip theo sever forum
sau đó vào admin - Domain Manager:
Tại Add Domain Name bạn nhập tên miền vừa đăng kí ở trên và nháy Submit
- Nếu tại Active Domain Names nó thông báo giống thế này thì bạn đã thành công rồi đấy
- Tiếp theo tại Select Primary Domain Name bạn chọn tên miền và nháy nút "set primary domain"
 
Back
Top