Hướng dẫn cài đặt codeigniter framework

huongdanlamweb

New member
Codeigniter framework hiện đang có 2 phiên bản là 3.0 và 2.x. So với tình hình thực tế tại Việt Nam, hầu hết các công ty đều đang dùng bản 2.x bởi tính đơn giản, sự ổn định và có hỗ trợ rất cao từ cộng đồng. Rất nhiều các dự án đã phát triển hàng “trăm năm” với bản 2.x, tất cả mọi thứ vẫn chạy ổn định vậy tại sao lại phải nâng cấp?

Và trong seri này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm việc chi tiết với bản 2.x bởi tính tường minh, rõ ràng rất phù hợp với các bạn mới tiếp cận MVC framework

Truy cập để tải bản Codeigniter 2.x

Sau khi tải về, giải nén bạn sẽ được 1 tập các thư mục sau

download-code-11.png


Tạo 1 thư mục trong xampp C:\xampp\htdocs\myweb và copy tất cả vào đó nhé

Tạo 1 file .htaccess đặt cùng cấp với file index với nội dung như sau để giúp url của web không còn index.php (tối ưu cho seo)
12345678
RewriteEngine OnRewriteCond %REQUEST_FILENAME !-fRewriteCond %REQUEST_FILENAME !-dphp_value upload_max_filesize 5Mphp_value post_max_size 5Mphp_value max_input_time 600php_value max_execution_time 600RewriteRule ^(.*)$ /myweb/index.php/$1 [L]


Để chạy được website, bạn cần mở folder application ra, xem có gì trong đó nào:

Có 1 số folder mà bạn phải nhớ… tốt nhất là ghi ra giấy, đốt rồi pha nước uống cho chắc nha bạn :p
 • cache: folder lưu cache của website
 • config: folder chứa các file cấu hình website: database, router, url…
 • controller: nơi tiếp nhận các hành động từ views, tương tác với CSDL qua models và trả kết quả về views
 • libraries: nơi chứa các mã thư viện được bạn tích hợp sau này: Zend, CakePHP…
 • models: Trung gian làm việc giữa controller với CSDL
 • views: trung gian giữa client (người dùng) với controller
Các bạn cần đặc biệt chú ý tới folder: config, controller, models và views nhé, bởi đó sẽ là nơi các bạn làm việc nhiều nhất

Làm việc với folder config
 • config.php:
 • 123456
  $config['url_suffix'] = ''; //là nơi chứa url website của bạn. //Ví dụ: $config['url_suffix'] = 'http://localhost/myweb/';$config['encryption_key'] = ''; //nơi chứa key mã hóa cookie của codeigniter.//Ví dụ: $config['encryption_key'] = 'nguyengockhoi';
 • cấu hình: database.php

123456789101112131415​
$db['default']['hostname'] = 'localhost';$db['default']['username'] = 'Tên user mySQL: root';$db['default']['password'] = 'mật khẩu user';$db['default']['database'] = 'Tên database, ví dụ: myweb_db';$db['default']['dbdriver'] = 'mysql';$db['default']['dbprefix'] = '';$db['default']['pconnect'] = TRUE;$db['default']['db_debug'] = TRUE;$db['default']['cache_on'] = FALSE;$db['default']['cachedir'] = '';$db['default']['char_set'] = 'utf8';$db['default']['dbcollat'] = 'utf8_general_ci';$db['default']['swap_pre'] = '';$db['default']['autoinit'] = TRUE;$db['default']['stricton'] = FALSE;
Các folder còn lại mình sẽ nói tiếp khi vào bài cụ thể

Còn chần chừ gì mà không mở website bạn lên đi nào:

Bạn nào không mở được xampp hoặc xampp không chạy, thì xem lại bài trên window của mình nhé
 
Back
Top