Tổng hợp tất cả các cheat code của các phiên bản Grand Theft Auto trên mọi hệ máy

Dynamites

New member
GTA Libert City Stories


GTA Trên Play Station Portable [ PSP ]

1/Cheat về vũ khí, máu, giáp


Vũ khí cấp 1
bao gồm :Brass knuckles, dao găm, molatov, 9mm, shotgun, tec-9, AK, flamethrower, sniper rifle.
Lên, Vuông ,Vuông ,Xuống ,Trái ,Vuông, Vuông, Phải
Vũ khí cấp 2
bao gồm :kiếm nhật , lựu đạn điều khiển từ xa , revolver, sawn-off shotgun, uzi, M4, rocket launcher, súng ngắm hỗ trợ laze.
Lên ,O ,O ,Xuống ,Trái ,O, O, Phải

Vũ khí cấp 3
bao gồm :Chainsaw, grenades, revovler, combat shotgun, SMG, M4, minigun, súng ngắm .
Lên ,X, ,X, Xuống, Trái, X ,X ,Phải

Máu
L ,R ,X ,L ,R ,Vuông, L ,R

Áo Giáp
L ,R, ,O, ,L, R, Vuông ,L ,R

Tự tử
L ,Xuống, Trái, R, X, X ,O ,Lên ,Tam Giác

2/Cheat về tiền, cảnh sát, và các chỉ số khác

được 250000$
L, R ,Tam Giác, L, R ,O, L ,R

Không bao giờ bị truy nã
L ,L, Tam Giác, R ,R ,X, Vuông, O

Thêm sao truy nã
L ,R ,Vuông, L, R ,Tam Giác, L ,R

Tăng chỉ số quyến rũ
L ,Lên ,Phải ,R ,Tam Giác ,Vuông ,Xuống ,X

3/Các cheat cho xe cộ :
Xe tăng
L ,L ,Trái ,L, L, Phải ,O ,X

Xe Trashmaster
Tam Giác, O ,Xuống, Tam Giác ,O ,Lên, L ,L

xe có thể chạy trên mặt nước
O, X, Xuống, O, X, Lên ,L ,L

Phá huỷ toàn bộ các xe trong thành phố
L, L, Trái, L, L, Phải, X, Vuông

All Vehicles Chrome Plated
Tam Giác ,R ,L, Xuống, Xuống, R, R, Tam Giác

Thay đổi kích thước lốp xe đạp
O ,Phải, X, Lên, Phải, X, L, Vuông

tất cả phưong tiện giao thông trong thành phố sẽ là màu trắng

X ,X ,R ,O, O, L, Tam Giác ,Tam Giác

tất cả phưong tiện giao thông trong thành phố sẽ là màu đen
O,O ,R ,Tam Giác, Tam Giác, L, Vuông ,Vuông

Các lái xe trong thành phố bị điên
Vuông, Vuông ,R, X, X ,L, O, O

Đi xe không bao giờ bị ngã
L ,Lên, Trái, R, Tam Giác, O, Xuống, X

4/Các cheat về game
Tốc độ game nhanh hơn
R ,R ,L ,R, R, L ,Xuống ,X

Tốc độ game chậm hơn

R ,Tam Giác, X, R, Vuông, O, Trái, Phải

Phụ nữ sẽ đi theo bạn
L, L, Trái, L, L, Phải ,Vuông ,Tam Giác

Phụ nữ bị điên
L ,L ,R ,L, L, R ,Trái, Vuông

Phụ nữ ghét bạn
L ,L ,R, L, L, R, Lên, Tam Giác

Phụ nữ có vũ khí
R, R, L ,R ,R ,L, Phải, O

Tất cả các đèn giao thông màu xanh
Tam Giác, Tam Giác, R, Vuông ,Vuông ,L, X, X

Mọi người sẽ đi theo bạn
Xuống ,Xuống ,Xuống, Tam Giác, Tam Giác, O ,L ,R

chưa biết là mã gì :
Xuống, Xuống ,Xuống ,O ,O ,X ,L, R

Mọi thứ trở nên hỗn loạn ( không nên chỉnh )
Xuống ,Xuống ,Xuống, X, X, Vuông, R, L ,X ,X ,X, Xuống ,Xuống ,Phải ,L, R

Lời giới thiệu game (Display Game Credits )
L, R, L, R, Lên ,Xuống, L, R

5/các cheat về thời tiết và thời gian
Trời nắng
L ,L ,O ,R, R, Vuông ,Tam Giác, X

Thời tiết đẹp .
Lên ,Xuống ,O ,Lên, Xuống ,Vuông, L, R

Thời tiết có Bão
Lên ,Xuống, X, Lên, Xuống, Tam Giác, L ,R

Trời sẽ mưa
Lên, Xuống ,Vuông, Lên ,Xuống, O ,L, R

Thời tiết sẽ có sương mù

Lên ,Xuống ,Tam Giác, Lên, Xuống ,X, L, R
Đồng hồ chạy nhanh hơn
L ,L ,Trái, L ,L ,Phải, O ,XGTA VICE CITY

GTA VICE CITY TRÊN PS2 :

1. Các mã dành cho vũ khí:
Vũ khí hạng nhẹ:nhấn R1, R2, L1, R2,trái, xuống, phải, lên.trái dưới .phải .lên.
Vũ khí hạng trung:nhấn R1, R2, L1, R2, trái, xuống, phải, lên, trái, xuống(2 lần), trái
Vũ khí hạng nặng:nhấn R1, R2, L1, R2, trái, xuống, phải, lên, trái, xuống(3 lần)
Đầy máu:nhấn R1, R2, L1, tròn, (trái, xuống ,phải, lên,) 2 lần
Đầy giáp:nhấn R1, R2, L1, X, (trái, xuống ,phải, lên,) 2 lần
Tăng thêm sao truy nã:nhấn R1(2),tròn, R2, (Trái ,Phải, ) 3 lần
Giảm sao truy nã: nhấn R1(2),tròn, R2, (Lên ,Xuống ) 3 lần
Tự tử: nhấn Right, L2, xuống, R1, Trái (2 lần), R1, L1, L2, L1

2. Các loại mã xe cộ:Xe Bloodring Banger:nhấn Lên, Phải (2), L1, Phải, Lên, Vuông, L2
Xe Bloodring Racer:nhấn Xuống, R1, tròn, L2 (2), X, R1, L1, Trái (2)
Xe Đánh golf:nhấn tròn, L1, Up, R1, L2, X, R1, L1, tròn, X
Xe đuaHotring Racer 1:nhấn R1,tròn, R2, Phải, L1, L2, X (2), Vuông, R1
Xe đua Hotring Racer 2:nhấn R2, L1, tròn, Phải, L1, R1, Phải, Lên,tròn, R2
Xe Limousine của ban nhạc Love Fist:nhấn R2, Lên, L2, Trái(2), R1, L1, Tròn, Phải.
Xe Tank:nhấn tròn(2), L1, tròn(3), L1, L2, R1, Tam Giác,tròn,Tam Giác
Xe Romero's Hearse:nhấn xuống, R2, xuống, R1, L2, Trái, R1, L1, Trái, Phải
Xe đuaSabre Turbo:nhấn Phải, L2, xuống, L2(2), X, R1, L1, tròn, Trái
Xe rác:nhấn tròn, R1, tròn, R1, Trái (2), R1, L1,tròn, Phải

3. Các mã tác động tới thành phố và người dân:
Tất cả các đèn giao thông biến thành màu xanh: Nhấn R2, tròn, R1, L2, Trái, R1, L1, R2, L2
Các phương tiện đều sơn màu hồng: nhấn tròn, L1, Xuống, L2, Trái, X, R1, L1, Phải, tròn hoặc là X
Các phương tiện đều sơn màu đen: nhấn tròn, L2, Lên, R1, Trái, X, R1, L1, Trái, Tròn
Mã giúp cho xe bay trên không (giống chiếc máy bay thủy phi cơ): nhấn Phải, R2, tròn, R1, L2, Xuống, L1, R1
Xe đi dưới nước: nhấn Phải, R2, tròn, R1, L2, Vuông, R1, R2
Thay đổi kích thước bánh xe: nhấn R1, X, Tam Giác, Phải, R2,Vuông,Lên, Xuống, Vuông
Thay đổi hiệu quả của phanh với các phương tiện: nhấn Phải, R1, Up, L2 (2), Trái, R1, L1, R1(2)
Phá hủy tất cả các loại xe:nhấn R2, L2, R1, L1, L2, R2, Vuông, Tam Giác, tròn, Tam Giác, L2, L1
Náo loạn thành phố, người dân sẽ đánh lộn lẫn nhau: nhấn Xuống, Trái, Lên, Trái, X, R2, R1, L2, L1
Người dân sẽ coi bạn là kẻ thù và tấn công bạn: nhấn Xuống, Lên(3), X, R2, R1, L2(2)
Người dân sẽ có vũ khí:nhấn R2, R1, X, Tam Giác, X, Tam Giác, Lên, xuống
Bạn sẽ là tâm điểm chú ý của các cô gái: nhấn Vuông, L1, Tam Giác, R2, Vuông, L1(2)
Mọi hoạt động trong game sẽ chậm lại: nhấn Tam Giác,Lên, Phải, xuống, Vuông, R2, R1
Mọi hoạt động trong game sẽ nhanh hơn:nhấn Tam Giác, Lên, Phải, Xuống , L2, L1, Vuông
Thời gian trong game sẽ chạy nhanh còn các hoạt động thì vẫn bình thường: nhấn: tròn (2), L1, Vuông, L1, Vuông (3), L1, Tam Giác, tròn, Tam Giác
Những cô gái sẽ có súng: Nhấn Phải, L1, tròn, L2,Phải, X, R1, L1 (2), X

4. Các mã để thay đổi hình dạng của Tommy:
Thay đổi quần áo của Tommy: nhấn Phải (2), Trái, Lên, L1, L2, Trái, Lên, Xuống, Phải
Tommy sẽ biến thành hình dạng của Candy Suxxx: nhấn tròn, R2, Xuống, R1, Trái,Phải, R1, L1, X, L2
Tommy sẽ biến thành hình dạng của Hilary King: nhấn R1, tròn, R2, L1, Phải, R1, L1, X, R2
Tommy sẽ biến thành hình dạng của Ken Rosenberg: nhấn Phải, L1, Lên, L2, L1, Phải, R1, L1, X, R1
Tommy sẽ biến thành hình dạng của Lance Vance: nhấn Tròn, L2, Trái, X, R1, L1, X, L1
Tommy sẽ biến thành hình dạng của một thành viên trong ban nhạc Love Fist: nhấn Xuống, L1, Xuống, L2, Trái, X, R1, L1, X (2)
Tommy sẽ biến thành hình dạng của một thành viên khác trong ban nhạc Love Fist: nhấn R1, L2, R2, L1,Phải, R2,Trái , X, Vuông
, L1
Tommy sẽ biến thành hình dạng của Mercedes: nhấn R2, L1,Lên, L1, Phải, R1, Phải, Lên, tròn,Tam giác
Tommy sẽ biến thành hình dạng của Phil Cassady:nhấn Phải, R1, Lên, R2, L1, Phải, R1, L1, Phải, Tròn
Tommy sẽ biến thành hình dạng của Ricardo Diaz: nhấn L1, L2, R1, R2, Xuống, L1, R2, L2
Tommy sẽ biến thành hình dạng của Sonny Forelli: nhấn tròn, L1, tròn, L2, Trái, X, R1, L1, X (2)

5. Các mã thời tiết:
Thời tiết trong lành: nhấn R2, X, L1 (2), L2(3),xuống
Thời tiết nắng: nhấn R2, X, L1 (2 lần), L2 (3), Tam Giác
Trời mưa: nhấn R2, X, L1(2), L2 (3), Tròn
Trời có sương mù: nhấn R2, X, L1 (2), L2 (3), X
Thời tiết đang có bão:nhấn R2, X, L1 (2), L2 (3), Vuông
mấy cái (2)..(3) nghĩa là nhấn đúp theo mấy lần .


GTA VICE CITY TRÊN PC :

1. Các mã tác động đến TOMMY

- Cho tất cả vũ khí hạng nhẹ:
THUGSTOOLS
- Cho tất cả vũ khí hạng trung: PROFESSIONALTOOLS
- Cho tất cả vũ khí hạng nặng: NUTTERTOOLS
- Đầy máu: ASPIRINE
- Đầy giáp: PRECIOUSPROTECTION
- Những người phụ nữ trong game sẽ thích bạn: FANNYMAGNET

- Tăng thêm sao truy nã: YOUWONTTAKEMEALIVE
- Giảm bớt sao truy nã: LEAVEMEALONE
- Tự tử: ICANTTAKEITANYMORE

2. Các mã tác động tới hình dáng bên ngoài của TOMMY
- Béo lên: DEEPFRIEDMARSBARS
- Gầy đi: PROGRAMMER
- Thay đổi hình dáng,quần áo thành 1 người bất kỳ trong thành phố: STILLLIKEDRESSINGUP
- Hút thuốc: CERTAINDEATH
- TOMMY sẽ hóa thành hình dáng của Ricardo Diaz: CHEATSHAVEBEENCRACKED
- TOMMY sẽ hóa thành hình dáng của Lance Vance: LOOKLIKELANCE
- TOMMY sẽ hóa thành hình dáng của Ken Rosenberg: MYSONISALAWYER
- TOMMY sẽ hóa thành hình dáng của Hilary King: LOOKLIKEHILARY
- TOMMY sẽ hóa thành hình dáng của Jezz Torent trong ban nhạc Love Fist: ROCKANDROLLMAN
- TOMMY sẽ hóa thành hình dáng của Dick trong ban nhạc Love Fist: WELOVEOURDICK
- TOMMY sẽ hóa thành hình dáng của Phil Cassidy: ONEARMEDBANDIT
- TOMMY sẽ hóa thành hình dáng của Sonny Forelli: IDONTHAVETHEMONEYSONNY
- TOMMY sẽ hóa thành hình dáng của Mercedes: FOXYLITTLETHING

3. Các mã cho xe cộ, phương tiện
- Xe tank: PANZER
- Xe Bloodring Banger: TRAVELINSTYLE
- Xe Bloodring Banger#2: GETTHEREQUICKLY
- Xe Sabre Turbo: GETTHEREFAST
- Xe Hotring Racer: GETTHEREVERYFASTINDEED
- Xe Hotring Racer#2: GETTHEREAMAZINGLYFAST
- Xe Romero's Hearse: THELASTRIDE
- Xe Limo của ban nhạc Love Fist: ROCKANDROLLCAR
- Xe rác: RUBBISHCAR
- Xe đánh golf: BETTERTHANWALKING

4. Các mã tác động tới giao thông và phương tiện.
- Thuyền có thể bay: AIRSHIP
- Tất cả các phương tiện trên mặt đất bị phá hủy: BIGBANG
- Những phương tiện trong thành phố sẽ chạy loạn xạ (không có luật giao thông): MIAMITRAFFIC
- Tất cả các xe được sơn màu hồng: AHAIRDRESSERSCAR-
Tất cả các xe được sơn màu đen: IWANTITPAINTEDBLACK
- Xe ôtô có thể bay: COMEFLYWITHME
- Khả năng bẻ lái của xe sẽ dễ dàng hơn: GRIPISEVERYTHING
- Các đèn giao thông chuyển hết sang màu xanh: GREENLIGHT
- Xe đi dưới nước: SEAWAYS
- Toàn bộ các phương tiện sẽ bị ẩn đi, chỉ còn lại chiếc vôlăng và đèn: WHEELSAREALLINEED
- Xe thể thao sẽ có bánh xe lớn hơn: LOADSOFLITTLETHINGS

5. Các mã về thời tiết:
- Ngày đẹp trời: ALOVELYDAY
- Ngày nắng: APLEASANTDAY
- Nhiều mây: ABITDRIEG
- Sương mù: CANTSEEATHING
- Bão: CATSANDDOGS

6. Các mã tác động đến người dân thành phố và thời gian:
- Đồng hồ trong game sẽ chạy nhanh hơn: LIFEISPASSINGMEBY
- Tốc độ các hoạt động trong game sẽ nhanh hơn: ONSPEED
- Tốc độ các hoạt động trong game sẽ chậm hơn: BOOOOOORING
- Người dân trong thành phố đánh nhau: FIGHTFIGHTFIGHT
- Mọi người sẽ tấn công và tìm mọi cách để giết bạn: NOBODYLIKESME
- Tất cả mọi người có vũ khí: OURGODGIVENRIGHTTOBEARARMS
- Những cô gái sẽ có súng bên mình: CHICKSWITHGUNSGTA SANANDREAS

GTA SA TRÊN PS2 :


1. Các cheat về nhân vật trong game:

Cho các loại súng cấp 1:
R1, R2, L1, R2, Trái, Xuống, Phải, Lên, Trái, Xuống, Phải, Lên
Cho các loại súng cấp 2:
R1, R2, L1, R2, Trái, Xuống, Phải, Lên, Trái, Xuống, Xuống, Trái
Cho các loại súng cấp 3:
R1, R2, L1, R2, Trái, Xuống, Phải, Lên, Trái, Xuống, Xuống, Xuống
Cho 250.000$ và đầy máu, giáp: R1, R2, L1, X, Trái, Xuống, Phải, Lên, Trái, Xuống, Phải, Lên
Cho bạn 1 chiếc dù để nhảy dù̉: Trái, Phải, L1, L2, R1, R2, R2, Lên, Xuống, Phải, L1
Tự tử: Phải, L2, Xuống, R1, Trái, Trái, R1, L1, L2, L1
Nhảy cao hơn: Lên, Lên, Tam giác, Tam giác, Lên, Lên, Trái, Phải, Vuông, R2, R2
Tăng chỉ số muscle (đô con) lên cao nhất: Tam giác, Lên, Lên, Trái, Phải, Vuông, O, Trái
Tăng chỉ số fat (béo) lên cao nhất: Tam giác, Lên, Lên, Trái, Phải, Vuông, O, Xuống
Giảm chỉ số fat + muscle xuống thấp nhất: Tam giác, Lên, Lên, Trái, Phải, Vuông, O, Phải
Tăng hết cỡ chỉ số Lung Capacity: Xuống, Trái, L1, Xuống, Xuống, R2, Xuống, L2, Xuống
Thêm ngôi 2 ngôi sao truy nã: R1, R1, O, R2, Phải, Trái, Phải, Trái, Phải, Trái
Xoá hết ngôi sao truy nã: R1, R1, O, R2, Lên, Xuống, Lên, Xuống, Lên, Xuống
CJ mặc đồ bơi, mọi người mặc quần áo trông buồn cười: Lên, Lên, Xuống, Xuống, Vuông, O, L1, R1, Tam giác, Xuống
2. Các cheat về xe cộ
Phản lực cá nhân L1, L2, R1, R2, Lên, Xuống, Trái, Phải, L1, L2, R1, R2, Lên, Xuống, Trái, Phải
Xe rác : O, R1, O, R1, Trái, Trái, R1, L1, O, Phải
Xe Romeo: Xuống, R2, Xuống, R1, L2, Trái, R1, L1, Trái, Phải
Xe Stretch: R2, Lên, L2, Trái, Trái, R1, L1, O, Phải
Xe Golf: O, L1, Lên, R1, L2, X, R1, L1, O, X
Xe Tăng: O, O, L1, O, O, O, L1, L2, R1, Tam giác, O, Tam giác
Xe Rancher: Lên, Phải, Phải, L1, Phải, Lên, Vuông, L2
Xe Monster: Phải, Lên, R1, R1, R1, Xuống, Tam giác, Tam giác, X, O, L1, L1
Xe Hotring Racer A: R1, O, R2, Phải, L1, L2, X, X, Vuông, R1
Xe Hotring Racer B:
R2, L1, O, Phải, L1, R1, Phải, Lên, O, R2
Xe Bloodring Banger: Xuống, R1, O, L2, L2, X, R1, L1, Trái, Trái
Xe Stuntplane: O, Lên, L1, L2, Xuống, R1, L1, L1, Trái, Trái, X, Tam giác
Xe Vortex: Tam giác, Tam giác, Vuông, O, X, L1, L2, Xuống, Xuống
Xe Quad: Trái, Trái, Xuống, Xuống, Lên, Lên, Vuông, O, Tam giác, R1, R2
Xe Hydra: Tam giác, Tam giác, Vuông, O, X, L1 , L1, Xuống, Lên
Xe Jetpack: Left, Right, L1, L2, R1, R2, Up, Down, Left, RightMột cái dù : Trái , Phải , L1 , L2 ,R1 , R2, R2, Lên , Xuống , Phải , L1.


3. Các cheat về người dân & thành phố
Người dân có vũ khí: R2, R1, X, Tam giác, X, Tam giác, Lên, Xuống
Người dân điên: Xuống, Trái, Lên, Trái, X, R2, R1, L2, L1
Người dân ghét bạn: Xuống, Lên, Lên, Lên, X, R2, R1, L2, L2
Mọi người trong game đều là gangter: L2, Lên, R1, R1, Trái, R1, R1, R2, Phải, Xuống
Tất cả các đèn giao thông chuyển qua màu xanh: Phải, R1, Lên, L2, L2, Trái, R1, L1, R1, R1
Xe ôtô có thể bay lên: Vuông, Xuống, L2, Lên, L1, O, Lên, X, Trái
Tất cả các xe trên đường sẽ là xe thể thao: Lên, L1, R1, Lên, Phải, Lên, X, L2, X, L1
Xe cộ chạy nhanh, ẩu: R2, O, R1, L2, Trái R1, L1, R2, L2
Lái xe trên nước: Phải, R2, O, R1, L2, Vuông, R1, R2
Thuyền có thể bay: R2, O, Lên, L1, Phải, R1, Phải, Lên, Vuông, Tam giác
Xe ôtô dễ lái hơn: Tam giác, R1, R1, Trái, R1, L1, R2, L1
Phá huỷ hết các phương tiện: R2, L2, R1, L1, L2, R2, Vuông, Tam giác, O, Tam giác, L2, L1
Tông nổ xe khi chỉnh cheat này: L1, L2, L2, Lên, Xuống, Xuống, Lên, R1, R2, R2
Xác xe tàng hình: Tam giác, L1, Tam giác, R2, Vuông, L1, L1
Các xe hoá thành màu hồng: O, L1, Xuống, L2, Trái, X, R1, L1, Phải, O
Các xe hoá thành màu đen: O, L2, Lên, R1, Trái, X, R1, L1, Trái, O
Các loại xe biến mất trên đường: X, Xuống, Lên, R2, Xuống, Tam giác, L1, Tam giác, Trái
Các xe Taxi có động cơ nitro: Lên, X, Tam giác, X, Tam giác, X, Vuông, R2, Phải
Tốc độ trong game nhanh hơn: Tam giác, Lên, Phải, Xuống, L2, L1, Vuông
Tốc độ trong game chậm hơn: Tam giác, Lên, Phải, Xuống, Vuông, R2, R1
Tốc độ đồng hồ trong game chạy nhanh hơn: O, O, L1, Vuông, L1, Vuông, Vuông, Vuông, L1, Tam giác, O, Tam giác

6. Các cheat chỉ dùng được khi chơi 2 người
Giúp hiện tâm ngắm khi chơi 2 người: Lên, Lên, Vuông, L2, Phải, X, R1, Xuống, R2, O
5. Các loại cheat về thời tiết
Bão: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, O
Âm u: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Vuông
Trời có sương mù: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X
Trời sáng: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Xuống
Trời tối: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Tam giác
Trời hoàng hôn/bình minh: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Vuông
Trời màu hồng: Trái, Trái, L2, R1, Phải, Vuông, Vuông, L1, L2, X

Super Bunnyhop: Tam giác, Vuông, O, O, Vuông, O, O, L1, L2, L2, R1, R2
Tổng hợp !
 
cho em hỏi rằng em đang chơi GTA VC 3 mod 2010 trên PC mà lỡ chỉnh cái cheat mọi người ghét bạn và mọi người đánh bạn, chỉnh xong e save lun bây giờ chơi khổ quá, giúp e với...Help help
 
cho em hỏi rằng em đang chơi GTA VC 3 mod 2010 trên PC mà lỡ chỉnh cái cheat mọi người ghét bạn và mọi người đánh bạn, chỉnh xong e save lun bây giờ chơi khổ quá, giúp e với...Help help

Bạn đánh lại cái cheat code đó xem nó có off ko :D
 
Back
Top